1. Văn phòng giao dịch tại Hà Nội : 62 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội
    Điện thoại : +844 3514 7999
    Fax : +844 3514 7992
    Email : nsca@nsca.vn
    Web site : www.nsca.vn

2. Nhà máy : Lô C3, Cụm CN thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội
    Điện thoại : +844 3514 7999
    Fax : +844 3514 7992
    Email : hanoi@nsca.vn
    Web site : www.nsca.vn

3. Văn phòng miền trung : Lô B71, Đường 30/4 - Thành phố Đà Nẵng
    Điện thoại : +844 3514 7999
    Fax : +844 3514 7992
    Email : danang@nsca.vn
    Web site : www.nsca.vn

4. Văn phòng phía nam : Toà nhà An Nhất, Lầu 2B, số 256 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM, Việt Nam
    Điện thoại : +844 3514 7999
    Fax : +844 3514 7992
    Email : hcm@nsca.vn
    Web site : www.nsca.vn