MODULE THANG MÁNG CÁP

MÁNG ĐI DÂY NGOÀI TRỜI STARDUCT

Máng cáp Starduct được thiết kế, sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 10688-2015/IEC 61537-2006 Đăng ký chứng nhận hợp chuẩn số : Sản phẩm sử dụng ngoài trời sản xuất bằng vật liệu ZAM Plus K27, có tuổi thọ chống ăn mòn 25 đến 45 năm
Tổng quan
Tính năng sản phẩm
Có nhiều loại kích thước khác nhau
Có nhiều loại vật liệu khác nhau
Liên hệ để tải bảng giá
Nguồn bổ sung
Product Data/Submittal (PDF)
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MÁNG CÁP STARDUCT

MÁNG CÁP STARDUCT

Warranty
https://www.dropbox.com/s/o7palh9kpd0ovus/CH%E1%BB%A8NG%20NH%E1%BA%ACN%20H%E1%BB%A2P%20CHU%E1%BA%A8N%20TMC%20STARDUCT%20TI%E1%BA%BENG%20VI%E1%BB%86T.jpg?dl=0