ỐNG GIÓ VUÔNG

ỐNG GIÓ VUÔNG

Bước 1 : Lựa chọn vật liệu, set up vật liệu từ De-coiler vào máy, Bước 2 : Nhập số liệu sản xuất ( Dài x Rộng x Cao, Kiểu bic) vào hệ thống máy ơnh, khởi động máy. Bước 3 : Lăn gân tăng cứng kiểu gân sóng liên tục, Bước 4 : Cắt đột, chích mép bic Bước 5 : Gia công mí đực Bước 6 : Gia công mí cái Bước 7 : Chạy bic ( TDC hoặc C tùy chỉnh) Bước 8 : Gấp ống Bước 9 : Ghép mí dọc bằng máy ghép mí dọc, Bước 10 : Đóng ke góc bằng máy đóng ke góc, Bước 11 : Trám silicone ke góc, mí ghép, vệ sinh ống và bọc nilon 2 đầu ống. ( Tùy yêu cầu) Bước 12 : KCS, dán tem QC và xuất hàng