MÁNG CÁP TẢI TRỌNG TRUNG BÌNH

MÁNG CÁP TẢI TRỌNG TRUNG BÌNH

Máng cáp tải trọng trung bình Starduct có chiều cao 100mm, rộng từ 100 đến 600mm